Polityka w zakresie ochrony środowiska naturalnego

 

Jako producent komponentów do kolumn oraz dystrybutor akcesoriów audio, mamy do czynienia z wieloma rodzajami materiałów, które potencjalnie mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli będziemy obchodzić się z nimi nieodpowiedzialnie.

Mając to na uwadze, uznajemy, że naszym obowiązkiem jest zmniejszenie do minimum negatywnego ich oddziaływania na środowisko naturalne.

W firmie Polink Wilkowo wierzymy w konieczność ochrony naszej planety, więc zobowiązaliśmy się do produkcji naszych towarów tak ekologicznie, jak to tylko możliwe.

Postępujemy zgodnie z dyrektywami RoHS / RoHS 2 / REACH, a także robimy wszystko, co w naszej mocy by do maksimum zwiększyć recykling a szkodliwe odpady likwidować w bezpieczny sposób.

Przestrzegania wyżej wymienionych dyrektyw wymagamy również od naszych poddostawców.

 

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz naszą deklarację zgodności RoHS / RoHS 2 / REACH: (wersja angielska)

Kliknij, aby pobrać plik PDF

(Prawy przycisk + zapisz jako)