Przeznaczony do tweetera Audax TW034 i SEAS T35C002